Monday, 10 June 2024

กำเนิด​ ขนมเค้ก ตำนาน​ “เค้กวันเกิด”

01 Jan 2023
411

ขนมเค้ก

วันนี้เรา akatommychong จะนําประวัติของขนมเค้กมาเล่าให้ทุกท่านได้รู้ถึงความเป็นมากัน ประวัติของ ขนมเค้ก เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มักจะมีรสชาติหวานและผ่านกระบวนการอบ ซึ่งจะทํามาจากแป้ง น้ําตาล และส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ไข่ ผักและผลไม้ ที่ให้รสหวานหรือเปรี้ยวหรือส่วนประกอบที่มีไขมัน เช่น เนย ชีส นม เป็นต้น

และนิยมรับประทานเป็นของหวานและฉลองในเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเกิดและวันแต่งงาน ซึ่งในโลกนี้มีตํารับหรือสูตรการทําเค้กเป็นจํานวนหลายสูตรขนม ขนมเค้กมีหลากหลายชนิด อาทิเช่น ชีสเค้ก ฟรุตเค้ก แพนเค้ก เค้กเนยสดและแยมโลว์ เป็นต้น

ขนมเค้กมีรากศัพท์มาจากภาษาของชาวไวกิ้ง old norse words มาจากคําว่า กา กา ประวัติเริ่มจากปีคริสต์ศักราช 1843 นักเคมีชาวอังกฤษ ชื่อ อัลเฟรด เบิร์ด ได้ค้นพบผงฟูหรือ Baking Soda ขึ้น สามารถทําขนมปังชนิดที่ไม่มียีสต์ได้เป็นครั้งแรก ทั้งนี้เนื่องมาจากภรรยาของเขาเป็นโรคภูมิแพ้อาหารที่มีส่วนผสมของไข่และยีสต์

สําหรับประวัติขนมเค้กในประเทศไทยนั้น ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช 2480 ขนมเค้กยังไม่เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปมากนักจะมีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้อารยธรรมตะวันตกใกล้ชิดกับชาวต่างประเทศที่เข้ามาทําธุรกิจโดยร้านเบเกอรี่ในกรุงเทพมหานครมีอยู่ไม่มากนัก ร้านที่เป็นที่รู้จักย่านเจริญกรุง คือ ร้านมอร์นโลเฮียงเบเกอรี่

ต่อมาในปี พศ.2490 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ประเทศไทยมีการติดต่อค้าขายทําธุรกิจกับต่างประเทศและการท่องเที่ยวมีการขยายตัวมากขึ้น ทําให้มีความต้องการการบริโภคขนมเค้ก ขนมปัง เพื่อบริการแก่ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีมากขึ้น โดยเหตุนี้ธุรกิจเบเกอรี่หรือขนมเค้ก ขนมปัง ขนมคุ้กกี้ จึงขยายตัวและเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ก่อนจะมาเป็นขนมเค้กประวัติเริ่มจากปี คริสต์ศักราช 1843 คุณอัลเฟรด เบิร์ด นักเคมีชาวอังกฤษได้ค้นพบผงฟู ทําให้เขาสามารถทําขนมปังชนิดที่ไม่มียีสต์ให้กับภรรยาของเขา Alisabe ได้เป็นครั้งแรก เนื่องจากภรรยาของเขาเป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับไข่และยีสต์ ในราวศตวรรษที่13 มีการค้นพบหลักฐานการอบขนมเค้กขั้นแอดวานซ์ที่เก่าแก่ที่สุดจากชาวอียิปต์โบราณ โดยมักจะเป็นรสชาติของผลไม้และจิงเจอร์เบรท รูปแบบเค้กทรงกลมที่เราเห็นกันทุกวันนี้เริ่มราวกลางศตวรรษที่17ในยุโรป ซึ่งเป็นช่วงที่พัฒนาการของเตาอบแบบพิมพ์ขนมและน้ําตาลทราย ส่วนรสชาติที่นิยมก็ยังเป็นรสชาติผลไม้อยู่ดี

ขนมเค้ก

ประวัติ ขนมเค้ก ในเมืองไทย

ย้อนหลังไปจากวันนี้ธุรกิจขนมอบในเมืองไทยไม่ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเหมือนในปัจจุบัน จนไม่อาจเรียกว่าเป็นธุรกิจได้เลย ขนมปัง ขนมเค้ก คุ้กกี้ ก็ไม่ได้เป็นที่คุ้นเคยของคนทั่วไปจะมีก็เพียงคนกลุ่มหนึ่งซึ่งได้อารยธรรมตะวันตกมาก่อนและผู้ที่มีความใกล้ชิดกับชาวต่างประเทศที่เข้ามาทําธุรกิจในเมืองไทยที่รู้จักขนมอบและมีร้านขนมอบเพียงไม่กี่ร้าน เพราะธุรกิจขนมอบในสมัยนั้นค่อนข้างแคบมากไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ต่อมาคนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพเริ่มรู้จักขนมอบมากขึ้น เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ประเทศไทยเริ่มเป็นที่รู้จักของประเทศต่างๆมีการติดต่อค้าขายจากต่างประเทศมากมายขึ้น มีชาวต่างประเทศเข้ามาเมืองไทย ทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทําให้ธุรกิจโรงแรมขยายตัวจึงต้องผลิตอาหารประเภทขนมอบชนิดต่างต่างขึ้น เช่น ขนมปัง เค้ก เพื่อบริการลูกค้าชาวต่างประเทศที่ไม่คุ้นเคยกับอาหารไทยและนอกจากจะผลิตเพื่อบริการลูกค้าแล้ว โรงแรมยังมีบริการรับจัดเลี้ยงให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน โดยมีการจัดประชุมสัมมนา งานพิธีมงคลสมรส งานวันเกิดและการจัดเลี้ยงสังสรรค์

โดยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์ขนมอบจึงเป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีร้านเบเกอรี่ที่ผลิตขนมปัง ขนมเค้ก ขนมต่างๆออกขาย ธุรกิจขนมอบเริ่มจัดว่าเป็นธุรกิจได้เมื่อสมัยสงครามเวียดนามประมาณ30กว่าปีมาแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นที่พักของทหารอเมริกัน ช่วงนั้นกิจการขนมอบเริ่มขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากความต้องการอาหารประเภทนี้สูง จนถึงกับมีผู้คิดโรงโม่แป้งสาลีขึ้นในประเทศไทย

และต่อมามีโรงโม่แปลงสาลีเพิ่มขึ้นอีก 23แห่ง แต่ละโรงโม่ก็ผลิตแป้งสาลียี่ห้อต่างๆออกจําหน่าย พร้อมกับมีการสาธิตการทําผลิตภัณฑ์จัดการฝึกอบรมและแนะนําลูกค้าผู้ใช้แป้งสาลีและผู้ประกอบการกิจการขนมอบ ปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้สามารถนําแป้งไปใช้ทําผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความถูกต้อง นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แป้งสาลีเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อสงครามเวียดนามสิ้นสุดลง ธุรกิจขนมอบก็ยังดําเนินต่อไปและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น คนไทยเริ่มบริโภคขนมปัง ขนมเค้ก คุกกี้ พาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบมากขึ้น นักธุรกิจหลายรายเริ่มมองเห็นลู่ทางในการลงทุนทําธุรกิจนี้เนื่องจากเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ขนมอบเข้ามามีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันของคนไทยมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานต่างๆเช่น วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนเอกชน ที่เปิดสอนด้านขนมอบ ได้ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับขนมอบมากขึ้น พร้อมกับมีตําราการฝึกปฏิบัติธรรมขนมอบ มีประชาชนให้ความสนใจมาฝึกอบรมรับความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพ เพื่อทําบริโภคเองภายในครอบครัว

เค้กวันเกิด

ที่มาของขนมเค้กในวันเกิด

จากการสํารวจข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วพบว่าทฤษฎีเกี่ยวกับต้นกําเนิดของธรรมเนียมการใช้เค้ก เป็นสัญลักษณ์ในการฉลองวันเกิดนั้น มีด้วยกันหลากหลายทฤษฎี บางคนเชื่อว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อาหาร เชื่อว่า เค้กวันเกิดมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้ว เนื่องจากคนสมัยก่อนชอบทําขนมอบจําพวกขนมเค้กและขนมปัง เพื่อใช้บูชาในงานพิธีกรรมต่างๆ อย่างเช่น งานแต่งงาน หรืองานฉลองรื่นเริง รวมถึงงานวันเกิดด้วย

ในขณะที่บางคนเชื่อว่าเริ่มขึ้นในยุคกลางในสมัยกรีกมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับตํานานเค้กวันเกิดระบุเอาไว้ว่าเป็นขนมหวานสําหรับบูชาเทพีจันทรา โดยชาวเมืองกรีกนิยมทําเค้กน้ําผึ้งหรือขนมปังหวานรูปวงกลมเพื่อนําไปบูชาเทพจันทราที่ วิหารอาร์ทิมิส

ขณะที่นักทฤษฎีบางสํานักเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของเค้กวันเกิดมีขึ้นครั้งแรกในประเทศเยอรมันนี ช่วงยุคกลางซึ่งเป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ โดยชาวคริสต์จะทําขนมปังหวานเป็นรูปพระเยซูทรงอยู่ในผ้าห่อตัวในวันประสูติเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ที่ระลึกในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ ในเวลาต่อมาชาวเมืองเบียร์ก็เลยได้ไอเดียใหม่ๆทําเค้กเพื่อฉลองวันเกิดให้แก่เด็กๆ และจากนั้นมาธรรมเนียมเช่นนี้ก็ถูกปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนจวบกระทั่งปัจจุบันนี้

ทั้งนี้ไม่ว่าเค้กวันเกิดจะเกิดขึ้นจากทฤษฎีใดก็ตามจะสังเกตได้ว่าจุดเริ่มต้นก็ล้วนมาจากฝั่งยุโรปทั้งสิ้น ดังนั้นจึงอาจจะสรุปได้ว่าธรรมเนียมการเป่าเค้กวันเกิดเริ่มต้นจากฝั่งตะวันตกนั่นเอง

สนับสนุนโดย :: baccaratnine